IGOR KRENZ
WOJCIECH NIEDZIELKO

PolskaIGOR KRENZ (1959)
WOJCIECH NIEDZIELKO (1959)
Igor Krenz zajmuje się sztuką wideo. Wojtek Niedzielko uprawia fotografię. Razem jako grupa Usługi Fotograficzne (Photo Service Group) od 1999 nie zaprzestając własnej działalności, realizują filmy wideo i prace fotograficzne. W 2001 współzałożyli grupę Azorro.
Prezentowali swoje prace między innymi na wystawach i pokazach w Bunkrze Sztuki w Krakowie, Białostockim Arsenale, Wrocławskiej Entropii, w Galerii Raster w Warszawie i BWA w Zielonej Górze, na pokazach w Berlinie, Lizbonie i Nowosybirsku, a ostatnio w Atelie-Nord w Oslo.