PROGRAM PUBLICATIONS INFO POLSKI
JAN SMAGA - bibliography
BIO- - -WORKS - - - VIDEO - - - BIBLIOGRAPHY - - - PDF DOCUMENTATION - - - RASTER EXHIBITIONS - - - AVAILABLE WORKS
 
Katalogi i foldery wystaw indywidualnych:

- Aneta Grzeszykowska Jan Smaga, Instytut polski w Berlinie, Raster, Warszawa, 2006 ( w językach: polskim, angielskim, niemieckim)


Katalogi i foldery wystaw zbiorowych:

- Raster. L'artista nella rinunicia 2. Transfert Gallerie Polacche a Roma 3, Istituto Polacco di Roma, Warszawa, 2008
- Gry wizualne / Vizualni Hry, Galeria Szara w Cieszynie, 2007 (w językach: polskim, czeskim)
- Anachronism, Argos - Centre for Art and Media, Brussels, 2007 (w językach: polskim, angielskim)
- Miesi±c fotografii w Krakowie, Kraków, 2007 (w językach: niemieckim, angielskim)
- Habitat, 6. Bałtyckie Biennale Sztuki Współczesnej w Szczecinie, Szczecin, 2006 (w języku polskim, angielskim)
- Willa Warszawa, Raster, Warszawa, 2006 (w językach: polskim, angielskim)
- Spojrzenia. II edycja / Views. II edition Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 2005 (w językach: polskim, angielskim)
- EN KEP, kozep-europai en tortenetek / I IMAGE, central european self-stories, Ernst Muzeum Dorottya Galeriajaban es a Lumen Galeriaban / In Ernst Museum's Dororttya Gallery and the Lumen Gallery, Budapeszt, 2005, s. 16-19 (w językach: węgierskim i angielskim)
- Urban cultures, The European Cultural Fundation, Amsterdam, 1999


Recenzje, artykuły:

- Sebastian Cichocki, w: Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000, Warszawa, 2007, s. 350 (w językach: polskim, angielskim)
- Adam Mazur, Syndrom białej kartki. Rozmowa z Anet± Grzeszykowsk±, Janem Smag± i niespodziewanym udziałem Doroty Jareckiej, "Obieg", 2006
- Marek Krajewski, Marek Krajewski on Aneta Grzeszykowska and Jan Smaga, "Fom Magazine", Issue#7, November 2004
- Kaja Pawełek, Mieszkanie - instrukcja obsługi, "Architektura & Biznes" 7/8. 2004, s. 19
- Łukasz Radwan, Nierówno pod sufitem, "Wprost", nr 1126, 27.06.2004
- Jacek Staniszewski, Plany pary, "Exlusiv", nr 18, 06/2004
- Paulina Raiter, Plan, "Gazeta Wyborcza. Wysokie Obcasy", nr 21 (269), 29.05.2004, s. 46-49
- Stach Szabłowski, Życie - plan obsługi, "Życie Warszawy. Po godzinach", nr 22(39), 03.02.2004


Ksi±żki:

- Tekstylia bis. Słownik młodej polskiej kultury, Kraków, 2006, s. 652


Teksty i pulblikacje własne:

- "Local.Contemporain", 03, octobre 2006, s. 56-63 [z Anetą Grzeszykowską, publikacja cyklu: "Plan"]
- "Blind Spot", 2005 [z Anet± Grzeszykowsk±, publikacja cyklu: "Plan"]
- Portofolio, "Le Monde 2", numero 131 de 19 an 25 aout 2006/sommaire, s. 26 -36, [z Anet± Grzeszykowsk±, publikacja cyklu: "Plan"]
- "Archplus", 176/177, May 2006, s. 42-43 [z Anet± Grzeszykowsk±, publikacja cyklu: "Plan"]
- "Case. Da abitare", giugno 2005, s. 28 - 29 [z Anet± Grzeszykowsk±, publikacja cyklu: "Plan"]
  TEKSTY DOSTĘPNE ONLINE:

>> Adam Mazur, Syndrom białej kartki, Rozmowa z Anet± Grzeszykowsk± i Janem Smag± z niespodziewanym udziałem Doroty Jareckiej, "Obieg", 2006

>> Foam No.7 "Self", Marek Krajewski, (wersja polska artykułu)