PROGRAM PUBLIKACJE INFO ENGLISH

Slavs and Tatars
TOO MUCH T£UMACZ


Otwarcie wystawy: pi±tek, 28.09.2012, godz. 17:00-22:00
Brunch w ogrodzie Rastra: sobota i niedziela 29-30.09.2012, godz. 12:00-16:00
Wystawa czynna do 10.11.2012


 

 

 

Slavs and Tatars - kolektyw, którego działania skupiają się na obszarze na wschód od Muru Berlińskiego i na zachód od Wielkiego Muru Chińskiego - w swoich pracach często zderza pojęcia z pozoru przeciwstawne lub do siebie nie przystające: islam i komunizm, metafizykę i humor, czy też popkulturę i geopolitykę. Galeria Raster ma zaszczyt przedstawić Too Much Tłumacz, pierwszą indywidualną wystawę Slavs and Tatars w Warszawie, poświęconą performatywnej funkcji języka, która stanowi punkt wyjścia dla wielu projektów kolektywu. W swoich interdyscyplinarnych działaniach Slavs and Tatars koncentrują się na języku jako nośniku humoru, zamętu i nieoczekiwanych znaczeń. Każdemu projektowi Slavs and Tatars towarzyszy publikacja stanowiąca dopełnienie dla instalacji i obiektów, spośród których wiele powstaje przy użyciu tradycyjnych technik rzemieślniczych i artystycznych.

Odbywająca się równolegle z Beyonsense, indywidualną wystawą kolektywu w nowojorskim MoMA, wystawa Too Much Tłumacz eksploruje język w całej jego polifonicznej okazałości: składają się na nią m.in. autorskie teksty po polsku, persku, rosyjsku, francusku i angielsku. Choć teksty stanowią podstawę prac kolektywu, warto zaznaczyć, że język wybiega tu poza postkonceptualne konwencje, czy to w warstwie analitycznej, afektywnej, czy też intelektualnej. "Khhhhhhh" uwypukla często pomijany oralny wymiar czytania i stawia sacrum języka w kontraście z profanum jego codziennego użytku. Zadziwiające wspólne dziedzictwo Polski i Iranu, czyli "Friendship of Nations: Polish Shi'ite Showbiz", to próba napisania historii na nowo. Dzięki łożom i latającym dywanom czytanie przybiera wymiar intymny, empiryczny i przestrzenny. Instalacje i rzeźby zachęcają zwiedzających, by usiedli, położyli się i oddali lekturze. Inicjując czytanie razem Slavs and Tatars wskrzeszają ducha wspólnoty i wymiany, tak bliskiego kolektywowi, który wszak zrodził się z klubu czytelników. Podczas wystawy Too Much Tłumacz w księgarni Rastra dostępne będą publikacje i edycje Slavs and Tatars.

Wystawie Too Much Tłumacz towarzyszy prezentacja publikacji i edycji Slavs and Tatars w przestrzeni ksiêgarni Rastra.

 

29.09.2012, godz. 13:00
Molla Nasreddin - wykład Slavs and Tatars i brunch

30.09.2012, godz. 12:00
Brunch i promocja pierwszego numeru Kwartalnika "Półmrok" tworzonego przez artystów z galeri Stereo.

28.09-05.10.2012
Wystawa publikacji i edycji Slavs and Tatars.