PROGRAM PUBLIKACJE INFO ENGLISH
Raster prezentuje nową publikację albumową, pierwsze w Polsce książkowe opracowanie przedwojennej fotografii architektury nowoczesnej

Czesław Olszewski
Warszawa Nowoczesna. Fotografie z lat trzydziestych XX wieku.

Album fotografii Czesława Olszewskiego jest unikalnym dokumentem kultury ostatniej przedwojennej dekady. To fascynująca podróż do "Warszawy przyszłości" śladami modernistycznej architektury.
Publikacja jest próbą wskrzeszenia doskonałości międzywojennej warszawskiej szkoły architektury, ale zarazem jest opowieścią o idealistycznym, modernistycznym spojrzeniu. O tym, jak architektura tworzy nowy ład przestrzenny i estetyczny oraz jak fotografia kreuje w nas jego świadomość.
Album zawiera prawie 300 archiwalnych fotografii przedstawiających wybrane warszawskie gmachy użyteczności publicznej, osiedla, apartamentowce, wille i modernizowane w latach trzydziestych XX wieku arterie. Wszystkie zdjęcia zostały zeskanowane z oryginalnych, szklanych negatywów. O ile to było możliwe, na podstawie zachowanych śladów, odtworzone zostało również autorskie kadrowanie.
Część albumową poprzedzają eseje prof. Marty Leśniakowskiej i Piotra Jamskiego, specjalistów z Instytutu Sztuki PAN, które przybliżają sylwetkę Czesława Olszewskiego oraz znaczenie i specyfikę historycznej fotografii architektury.

> ZDJĘCIA DLA PRASY

Raster presents its latest album release, the first extensive publication on the pre-war photography of modernist architecture in Poland

Czesław Olszewski
Warsaw Modern. Architecture photography of the 1930s

This album of photographs by Czesław Olszewski is a unique cultural testament to the decade just prior to the outbreak of World War II. It is a fascinating voyage to the "Warsaw of the future" via the city's modernist architecture.
The album is an attempt to revive the integrity of the Warsaw Architecture School of the interwar period. Yet it is also a narrative of the visionary modernist perspective, of how architecture creates a new spatial and aesthetic order, and how photography invokes an awareness of this order within us.
The album presents close to 300 archive photographs of selected architectural structures in Warsaw, including public buildings, residential estates and villas, as well as the modernised highways of the 1930s. These photographs were scanned from the original, glass negatives. When possible, the photographer's original frames were restored on the basis of existing notes.
The album is preceded by an essay by Professor Marta Leśniakowska and Piotr Jamski, specialists at the Art Institute at the Polish Academy of Sciences (PAN). The text casts a closer look at the life and works of photographer Czesław Olszewski, and also explores the significance and specific character of architectural photography as a historical document.

> PICTURES FOR PRESS
   
Czesław Olszewski (1894-1969) należał do generacji organizującej w niepodległej Polsce zawodowy ruch fotograficzny na potrzeby nowoczesnej prasy, instytucji rządowych i wydawnictw propagandowych. Współpracował w latach 30. z najważniejszym magazynem branżowym "Architektura i Budownictwo" oraz z luksusowym miesięcznikiem "Arkady" poświęconym szeroko rozumianej kulturze wizualnej, materialnej i sztuce. To na ich łamach ukazywały się fotografie Olszewskiego dokumentujące nowopowstającą architekturę warszawską, wnętrza sklepów i luksusowych willi. Stworzył najobszerniejszy znany, liczący ponad 1200 zachowanych negatywów zbiór fotografii nowoczesnej polskiej architektury.

Spotkanie promocyjne z udziałem prof. Marty Leśniakowskiej, prof. Andrzeja K. Olszewskiego i Piotra Jamskiego oraz otwarcie wystawy archiwalnych fotografii warszawskiej architektury modernistycznej odbędzie się 6 października w galerii Raster, ul. Wspólna 63, o godz. 12.00.

Książka ukazała się dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Miasta st. Warszawy oraz firmy Erbud S.A.

Czesław Olszewski
Warszawa nowoczesna. Fotografie z lat trzydziestych XX wieku
Opracowanie: Łukasz Gorczyca, Piotr Jamski, Michał Kaczyński, Marta Leśniakowska
Wydawcy: Fundacja Raster, Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie Liber Pro Arte, Warszawa 2012
Wersja polskojęzyczna: 356 stron, 286 fotografii, 247 x 247 mm, oprawa twarda, płócienna
ISBN 978-83-932884-3-4
dystrybucja: Fundacja Bęc Zmiana / www.funbec.eu/sklep.php
Wersja anglojęzyczna: 348 stron, 277 fotografii, 247 x 250 mm, oprawa twarda, płócienna
ISBN 978-83-932884-2-7
dystrybucja: Motto distribution / www.mottodistribution.com/

 

Czesław Olszewski (1894-1969) belonged to the generation that founded the professional photography movement for the purposes of the modern press, government institutions and visual propaganda in newly independent Poland. In the 1930s he cooperated with the most important trade publication in Poland, titled "Architektura i Budownictwo" (Architecture and Construction) and the luxury lifestyle monthly "Arkady", which covered a wide spectrum of visual and material culture, and the arts. These magazines regularly featured Olszewski's photographs documenting the newly-erected structures of Warsaw, the interiors of shops and luxury villas. He generated the broadest known collection of images of modern Polish architecture, counting over 1,200 preserved negatives documenting the cityscape of pre-war Warsaw.

A promotional event in honour of the album's publication takes place at the Raster gallery (ul. Wspólna 63) on the 6th of October 2012 at 12:00, with the participation of Professor Marta Leśniakowska, Professor Andrzej K. Olszewski and Piotr Jamski.

This publication was made possible thanks to the support of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, the City of Warsaw and the Erbud S.A. company.

Czesław Olszewski
Warsaw Modern. Architecture photography of the 1930s
Editors: Łukasz Gorczyca, Piotr Jamski, Michał Kaczyński, Marta Leśniakowska
Publishers: Fundacja Raster, Instytut Sztuki PAN, Stowarzyszenie Liber Pro Arte, Warszawa 2012
Polish edition: 356 pages, 286 photographs, 247 x 247 mm, hardcover
ISBN 978-83-932884-3-4
Price: PLN 160
Distribution: Fundacja Bęc Zmiana / www.funbec.eu/sklep.php
English edition: 348 pages, 277 photographs, 247 x 250 mm, hardcover
ISBN 978-83-932884-2-7
Price: EURO 42
Distribution: Motto distribution / www.mottodistribution.com/

 

W